Udlejning af , lager, depot, opbevaring, lokaler m.m.

Få indrettet dit behov efter ønske, areal størrelser fra 50 til 500kvm.

Beliggenhed Østbirk 8754 og tebstrup 8660

Opnå synergi og samarbejde med andre virksomheder, som byggevirksomheder, smedevirksomhed, udlejning af materiel, fælles administration, salg, marketing og markedsføring, regnskab og bogholderi m.m. et fælles skab der giver styrke og til gavn for alle parter.

Kurt Basse
tlf. 21 71 03 90